Giao thương

TB số lượng CP chào bán và kết quả đăng ký tham dự phiên chào bán thỏa thuận trực tiếp số CP không bán hết của Công ty mẹ - TCT Lâm nghiệp VN

19/05/2016
Phòng ĐTTC

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thông báo kết quả đăng ký tham dự phiên chào bán thỏa thuận trực tiếp số cổ phần không bán hết của công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam như sau:

1.     Tên doanh nghiệp chào bán thỏa thuận: Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH MTV

2.      Địa chỉ: Số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.      Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 3.500.000.000.000 đồng

4.      Số lượng cổ phần  thực tế chào bán thỏa thuận: 5.008.600 cổ phần

5.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham dự: 08 NĐT

6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.496.200 cổ phần

7.  Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán thỏa thuận trực tiếp: 08h30-11h30 ngày 19/05/2016 tại tầng 15 tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, P. Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Ngày ký biên bản thỏa thuận và hợp đồng mua bán cổ phần: 19/5/2016 

Chi tiết xem tại File đính kèm
Các bài viết khác

Các thành tựu chính