Giới thiệu

Thành tựu

Trong quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động sản xuất và kinh doanh của Tổng công ty Lâm nghiệp luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. Thực hiện phương châm đa dạng hoá kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tận dụng mọi thế mạnh của mình nhằm phấn đấu xây dựng Tổng công ty thành một Tổng công ty mạnh của Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm qua, giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cũng như các khoản nộp ngân sách ngày càng cao, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam còn nhận được nhiều huân chương, bằng khen, cờ thi đua v.v.... của Chính phủ cũng như các cấp Bộ và UBND thành phố.
 HCL--Hang-Nhat--resize-.jpg
Huân chương lao động hạng Nhất được Chủ tịch nước trao tặng năm 2015
nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam xây dựng và phát triển

IMG_0895.JPG
Huân chương lao động hạng nhì được Chủ tịch nước trao tặng năm 2011

67772dbc77f649f98c193ab199b3e318-huan-chuong-lao-dong.jpg
Huân chương lao động hạng ba được Chủ tịch nước trao tặng năm 2005

A1.jpg
Chứng chỉ rừng bền vững FSC được trao cho
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR) năm 2013


Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Chung-nhan--Medium-.JPG
Kỷ niệm chương và chứng nhận danh hiệu
TOP 50 nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013
do Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng


Các thành tựu chính